Intellectuele eigendom voor de ondernemer

Alleenrecht

Als ondernemer wilt U natuurlijk uw uitvindingen beschermen

U heeft echter niet zomaar het alleenrecht op iets. Het is niet omdat U eerst iets bedacht of ingezien heeft, dat een ander dat niet zou mogen uitvoeren. U krijgt slechts het alleenrecht in een beperkt aantal, bij wet voorziene, gevallen. En dan moet U het ook nog aanvragen (met een enkele uitzondering, zie de pagina over de verschillende soorten intellectuele eigendom).

Intellectuele eigendom

Er wordt daarom vaak gesproken over intellectuele eigendom. De zaken waar U bescherming voor krijgt worden uw eigendom, net als een pand of een voorraad of machine.

U kunt dat verkopen en verhuren, zelfs zonder de bijbehorende commerciele activiteiten.

U moet natuurlijk alleen investeren in het aanvragen van intellectuele eigendom als U als ondernemer gelooft dat de investering zichzelf terugbetaald. Het is zinloos om bescherming aan te vragen voor iets waar U zakelijk onvoldoende aan heeft, dat kost alleen maar geld zonder dat het iets oplevert.

De kosten van intellectuele eigendom

En zo komen we mooi aan het kostenplaatje, wat natuurlijk voor U als ondernemer van groot belang is.

Via deze links vind U de officiele taksen die betaald moeten worden voor  een Benelux merk of model, een Europees octrooi, een Nederlands octrooi en een Belgisch octrooi.

En hier staat een heel handige rekentool van de overheid: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/iekostencalculator/

Meestal bent U er lang niet met deze officiele taksen. Het is meestal nodig, en altijd wenselijk, om een specialist in het betreffende vakgebied in te schakelen, dus een merkengemachtigde,  een modellengemachtigde of een octrooigemachtigde.

Aan de diensten van die professionals zit ook een prijskaartje. Om een idee krijgen van de kosten in het geval van een patent/octrooi kunt U hier eens kijken voor een indicatie van de kosten van een patent aanvragen als U een octrooigemachtigde inschakelt.

Vraag altijd een offerte bij meerdere gemachtigden, er zijn vaak grote verschillen in serviceniveaus en kosten.

De kosten zijn in Belgie meestal lager dan in Nederland. Daarom kan het voor een Nederlandse ondernemer zinvol zijn om een octrooigemachtigde in Belgie in te schakelen.