Soorten intellectuele eigendom

De vier belangrijkste soorten intellectuele eigendom zijn de volgende:

Auteursrecht

Auteursrecht is de bescherming die een maker van een creatief werk automatisch, zonder aanvraag (Dit is dus de genoemde uitzondering!) krijgt tegen namaak.

Merken (Handelsmerken)

U kunt een logo of een woord laten registreren als merk voor gebruik in combinatie met bepaalde goederen en diensten. Iemand anders mag dan nog wel de betreffende goederen en diensten aanbieden, maar mag daarbij geen gebruik maken van het merk. Voor advies over merkenrecht en hulp bij het aanvragen van een merk kunt U het best naar een merkengemachtigde gaan.

Modellen (registered designs)

U kunt de uiterlijke vormgeving van producten laten beschermen door middel van een modelregistratie. Een modellengemachtigde kan U meer informatie geven.

Octrooien

U kunt de essentie van een technische uitvinding laten beschermen door middel van een octrooi. In tegenstelling tot handelsmerken en modellen, waarbij de procedure meestal hoofdzakelijk een registratieprocedure is zonder inhoudelijke toetsing, is er bij een octrooiaanvraag meestal wel sprake van een grondige inhoudelijke toetsing.
Om deze reden is een octrooiverleningsprocedure vaak juridisch en technisch complex, en duurt deze lang. Een octrooigemachtigde heeft een specifieke combinatie van opleidingen, ervaringen en examens doorlopen om U in deze zeer gespecialiseerde materie te kunnen bijstaan.