Octrooien opzoeken

Informatie zoeken over bestaande octrooien

Zowel om te weten welke octrooien/aanvragen er reeds zijn en om te weten of uw octrooiaanvraag wel nieuw is, kunt U databanken raadplegen. De grootste gratis databanken zijn Google Patents en Espacenet.

Hierbij is het goed als U weet wat het verschil is tussen een octrooi en een octrooiaanvraag.

Een octrooiaanvraag, is zoals het woord al zegt, de aanvraagtekst die dient om een octrooi te krijgen. De octrooiaanvraag wordt door de overheid gepubliceerd. Er zijn grofweg drie soorten :

  • octrooiaanvragen die een octrooi zijn geworden
  • Octrooiaanvragen die afgewezen of teruggetrokken zijn
  • Octrooiaanvragen waarvan de procedure nog loopt.

Een octrooi, oftewel patent, is wat daar, eventueel na wijzigingen, uit voorkomt. Ook het octrooi wordt gepubliceerd.

Dat betekent dus dat U twee soorten documenten kunt tegen komen: Toegekende octrooien en octrooiaanvragen. Het staat duidelijk op een document dat U via de bovengenoemde kanalen vindt aangegeven of het een aanvraag of een octrooi betreft, meestal op de eerste pagina bovenaan.

Om te beoordelen of een uitvinding nieuw en inventief is moet gekeken worden naar alles wat publiek bekend was op dag voor de indiening. Dit betekent dus dat alles wat in eender welke octrooiaanvraag staat, en trouwens ook al het andere dat op welke manier dan ook publiek bekend was op die datum, schadelijk kan zijn voor het krijgen van een octrooi op uw aanvraag.

Als U wil weten of U inbreuk pleegt dient U voornamelijk naar de toegekende octrooien te kijken (en ook naar de aanvragen die nog hangende zijn) en dan vooral naar de conclusies (claims) daarvan. Die definiƫren waar de aanvrager/octrooihouder bescherming voor vraagt, dan wel heeft gekregen. Datgene mag U dan niet namaken. Alles wat anders is dan in de claims, wordt niet door dat betreffende octrooi beschermd.

Meer informatie over octrooien opzoeken!

Als U meer witl weten over de kosten van een octrooiaanvraag, kijk hier.